domingo, abril 26, 2009

Aplicació interactiva. El Color.

Dins de l'Educació Plàstica i Visual és rellevant l'estudi del color per la seua importància dins del llenguatge visual. Esta aplicació disenyada per Susana Hoyos Santana proporciona activitats per a 1r i 2n ESO com a suport a les realitzades en l'aula.

També podeu descarregar l'aplicació en la següent adreça: http://descargas.pntic.mec.es/contenidos/premios_curriculares/2005/zip_2005/El_color.zip