domingo, mayo 25, 2008

Cómo pintar la Mona Lisa con el Paint

La siguiente animación de 5 minutos recrea la realización del famoso retrato de Leonardo utlizando el programa Paint. La ejecución del mismo es de 2 horas y media. El resultado asombroso.

martes, mayo 06, 2008

Quadres geomètrics

La realització de quadres geomètrics obtinguts clavant en una cartó o fusta fileres d'agulles de cap i claus i passant entre elles un fil, seguint un esquema, va ser un exercici molt comú en les escoles en els anys setanta, potser com a influència de l'art geomètric i òptic d'aquella època. En les següents imatges podem vore alguns dels dissenys elaborats pels alumnes de l'assignatura Estructures Espacials de 3r d'ESO utilitzant esta tècnica.
Per a saber més, veja's: Cuadros con hilos tensados (2004). Editorial CEAC